CLASSES EN GRUPS REDUÏTS

Clases mensuales grupos reducidos sant cugat del vallès

En aquestes classes t’ajudem i et proporcionem eines per fer les tasques de l’escola i preparar més eficientment els exàmens, repassem, treballem i apliquem els continguts que més costen de comprendre, aprenem tècniques d’estudi i amb tot plegat, aconseguim guanyar en autonomia i autoorganització!

Clases mensuales grupos reducidos sant cugat del vallès

D’entre els beneficis dels grups reduïts destaquem:

  • Increment de l’adaptació social i la capacitat de treball en equip: ajudar i ser ajudat!
  • Foment de l’autonomia i la capacitat d’autoregulació i estudi.
  • Esforç i motivació individuals per igualar i superar el rendiment global de la classe: donar el millor d’un mateix!
  • Aprenentatge entre iguals, molt eficaç per augmentar la comprensió i el treball en combinació amb la tasca del professorat.
  • Bon ambient de treball i foment de la motivació, disminuint la sensació de soledat durant el període d’estudi i la dificultat de posar-se a la feina.

Tot això ho aconseguim individualitzant els continguts i objectius d’aprenentatge per cada alumne i realitzant igualment un seguiment personalitat per a cadascú.

La contractació mensual implica un mínim de 2 mesos. Per formar un grup es necessita un mínim de 2 alumnes i fins a un màxim de 4. S’obriran grups en funció dels matriculats, la seva disponibilitat i la del centre.