CLASSES INDIVIDUALS

taula-2.jpg

Aquestes classes estan especialment pensades per alumnes amb dificultats en l’aprenentatge o amb objectius d’aprenentatge més específics, com ara recuperar alguna matèria o trimestre durant el curs. Són totalment individualitzades i en elles treballem els continguts fets a l’escola per reforçar-los o ampliar-los, aprofundir-hi i aplicar-los, preparem exàmens i planifiquem l’estudi.

Classes particulars barcelona sant cugat professors particulars ciencias angles biologia quimica matematiques fisica

La contractació mensual implica un mínim de 2 mesos. L’alumnat universitari de primer curs que vulgui realitzar classes al centre haurà de facilitar la matèria concreta i el temari a tractar per comprovar si es disposa de professors especialitzats en el tema.